*посочената цена в евро на ден с ДДС е за над 30-дневен наемен период и е валидна за наеми между 1-ви и 30-ви април 2021г
Компактен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Opel Corsa
20.0014.0013.0010.0010.0010.00 € 100 EURO
Seat Leon
20.0014.0013.0012.0012.0012.00 € 120 EURO
Skoda FABIA
20.0014.0013.0010.0010.0010.00 € 100 EURO
Opel Corsa
automatic
21.0014.5013.5012.5012.5012.50 € 100 EURO
Renault Clio Grandtour
Combi
20.0014.0013.0012.0012.0012.00 € 120 EURO
Opel Corsa
20.0014.0013.0010.0010.0010.00 € 100 EURO
Opel Corsa
20.0014.0013.0010.0010.0010.00 € 100 EURO
Среден
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Renault Fluence
20.0014.0013.0012.0012.0012.00 € 120 EURO
Ford Focus
20.0014.0013.009.509.509.50 € 100 EURO
Chevrolet Aveo
20.0014.0013.0010.0010.0010.00 € 100 EURO
FIAT TIPO
22.0016.0015.0014.0014.0014.00 € 200 EURO
Ford Focus
22.0016.0015.0014.0014.0014.00 € 150 EURO
Среден - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Ford Focus
20.0014.0013.0012.0012.0012.00 € 120 EURO
Opel Astra
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 120 EURO
Opel Astra
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 120 EURO
Голям
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
23.0017.0016.0015.0015.0015.00 € 200 EURO
Seat Altea XL
minivan
20.0014.0013.0012.0012.0012.00 € 120 EURO
Mercedes B-Class
automatic, minivan
22.0016.0015.0015.0015.0015.00 € 200 EURO
Ford Mondeo
22.0014.0014.0013.0013.0013.00 € 150 EURO
Икономичен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Volkswagen Polo
19.0013.0011.009.009.009.00 € 100 EURO
FIAT Punto
19.0013.0011.009.009.009.00 € 100 EURO
Ford Fiesta
19.0013.0011.009.009.009.00 € 100 EURO
Голям - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
25.0023.0021.0019.0019.0019.00 € 250 EURO
Компактен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Opel Corsa
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 100 EURO
Seat Leon
20.0014.0013.5012.0012.0012.00 € 120 EURO
Skoda FABIA
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 100 EURO
Opel Corsa
automatic
20.0014.0013.5013.0013.0013.00 € 100 EURO
Renault Clio Grandtour
Combi
20.0014.0013.5012.0012.0012.00 € 120 EURO
Opel Corsa
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 100 EURO
Opel Corsa
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 100 EURO
Среден
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Renault Fluence
20.0014.0013.5012.0012.0012.00 € 120 EURO
Ford Focus
20.0014.0013.0010.009.509.50 € 100 EURO
Chevrolet Aveo
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 100 EURO
FIAT TIPO
22.0017.0016.0016.0016.0016.00 € 200 EURO
Ford Focus
22.0017.0016.0016.0016.0016.00 € 150 EURO
Среден - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Ford Focus
20.0014.0013.5012.0012.0012.00 € 120 EURO
Opel Astra
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 120 EURO
Opel Astra
20.0014.0013.0011.0011.0011.00 € 120 EURO
Голям
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
23.0017.0017.0017.0017.0017.00 € 200 EURO
Seat Altea XL
minivan
20.0014.0013.5012.0012.0012.00 € 120 EURO
Mercedes B-Class
automatic, minivan
23.0017.0017.0017.0017.0017.00 € 200 EURO
Ford Mondeo
22.0015.0015.0015.0015.0015.00 € 150 EURO
Икономичен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Volkswagen Polo
19.0013.0012.009.009.009.00 € 100 EURO
FIAT Punto
19.0013.0012.009.009.009.00 € 100 EURO
Ford Fiesta
19.0013.0012.009.009.009.00 € 100 EURO
Голям - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
30.0028.0026.0025.0025.0024.00 € 250 EURO
Компактен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Opel Corsa
25.0023.0021.0018.0018.0018.00 € 100 EURO
Seat Leon
26.0024.0022.0019.0019.0019.00 € 120 EURO
Skoda FABIA
25.0023.0021.0017.5017.5017.50 € 100 EURO
Opel Corsa
automatic
25.0023.0022.0018.5018.5018.50 € 100 EURO
Renault Clio Grandtour
Combi
26.0024.0022.0019.0019.0019.00 € 120 EURO
Opel Corsa
25.0023.0021.0018.0018.0018.00 € 100 EURO
Opel Corsa
25.0023.0021.0018.0018.0018.00 € 100 EURO
Среден
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Renault Fluence
26.0024.0022.0019.0019.0019.00 € 120 EURO
Ford Focus
24.0022.0020.0016.5016.5016.50 € 100 EURO
Chevrolet Aveo
25.0023.0021.0017.5017.5017.50 € 100 EURO
FIAT TIPO
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 200 EURO
Ford Focus
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 150 EURO
Среден - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Ford Focus
26.0024.0022.0019.0019.0019.00 € 120 EURO
Opel Astra
25.0023.0021.0018.0018.0018.00 € 120 EURO
Opel Astra
25.0023.0021.0018.0018.0018.00 € 120 EURO
Голям
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 200 EURO
Seat Altea XL
minivan
26.0024.0022.0019.0019.0019.00 € 120 EURO
Mercedes B-Class
automatic, minivan
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 200 EURO
Ford Mondeo
27.0025.0023.0021.0021.0021.00 € 150 EURO
Икономичен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Volkswagen Polo
23.0021.0019.0016.0016.0016.00 € 100 EURO
FIAT Punto
23.0021.0019.0016.5016.5016.50 € 100 EURO
Ford Fiesta
23.0021.0019.0016.0016.0016.00 € 100 EURO
Голям - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
30.0028.0027.0027.0027.0027.00 € 250 EURO
Компактен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Opel Corsa
26.0024.0022.0020.0020.0020.00 € 100 EURO
Seat Leon
27.0025.0023.0021.0021.0021.00 € 120 EURO
Skoda FABIA
26.0024.0022.0020.0020.0020.00 € 100 EURO
Opel Corsa
automatic
27.0025.0023.0021.0021.0021.00 € 100 EURO
Renault Clio Grandtour
Combi
27.0025.0023.0021.0021.0021.00 € 120 EURO
Opel Corsa
26.0024.0022.0020.0020.0020.00 € 100 EURO
Opel Corsa
26.0024.0022.0020.0020.0020.00 € 100 EURO
Среден
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Renault Fluence
27.0025.0023.0021.0021.0021.00 € 120 EURO
Ford Focus
25.0023.0021.0018.5018.5018.50 € 100 EURO
Chevrolet Aveo
26.0024.0022.0020.0020.0020.00 € 100 EURO
FIAT TIPO
32.0030.0028.0027.0027.0027.00 € 200 EURO
Ford Focus
32.0030.0028.0027.0027.0027.00 € 150 EURO
Среден - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Ford Focus
27.0025.0023.0021.0021.0021.00 € 120 EURO
Opel Astra
26.0024.0022.0020.0020.0020.00 € 120 EURO
Opel Astra
26.0024.0022.0020.0020.0020.00 € 120 EURO
Голям
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
31.0029.0027.0025.0025.0025.00 € 200 EURO
Seat Altea XL
minivan
27.0025.0023.0021.0021.0021.00 € 120 EURO
Mercedes B-Class
automatic, minivan
31.0029.0027.0025.0025.0025.00 € 200 EURO
Ford Mondeo
30.0028.0026.0023.0023.0023.00 € 150 EURO
Икономичен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Volkswagen Polo
24.0022.0020.0017.0017.0017.00 € 100 EURO
FIAT Punto
25.0023.0021.0018.0018.0018.00 € 100 EURO
Ford Fiesta
24.0022.0020.0018.0018.0018.00 € 100 EURO
Голям - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
35.0033.0032.0030.0030.0030.00 € 250 EURO
Компактен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Opel Corsa
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 100 EURO
Seat Leon
29.0027.0025.0023.0023.0023.00 € 120 EURO
Skoda FABIA
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 100 EURO
Opel Corsa
automatic
29.0027.0025.0023.0023.0023.00 € 100 EURO
Renault Clio Grandtour
Combi
29.0027.0025.0023.0023.0023.00 € 120 EURO
Opel Corsa
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 100 EURO
Opel Corsa
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 100 EURO
Среден
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Renault Fluence
29.0027.0025.0023.0023.0023.00 € 120 EURO
Ford Focus
27.0025.0023.0020.5020.5020.50 € 100 EURO
Chevrolet Aveo
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 100 EURO
FIAT TIPO
34.0032.0030.0029.0029.0029.00 € 200 EURO
Ford Focus
34.0032.0030.0029.0029.0029.00 € 150 EURO
Среден - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Ford Focus
29.0027.0025.0023.0023.0023.00 € 120 EURO
Opel Astra
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 120 EURO
Opel Astra
28.0026.0024.0022.0022.0022.00 € 120 EURO
Голям
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
33.0031.0029.0027.0027.0027.00 € 200 EURO
Seat Altea XL
minivan
29.0027.0025.0023.0023.0023.00 € 120 EURO
Mercedes B-Class
automatic, minivan
33.0031.0029.0027.0027.0027.00 € 200 EURO
Ford Mondeo
32.0030.0028.0025.0025.0025.00 € 150 EURO
Икономичен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Volkswagen Polo
28.0023.0021.0018.0018.0018.00 € 100 EURO
FIAT Punto
25.0023.0021.0019.0019.0019.00 € 100 EURO
Ford Fiesta
25.0023.0020.0018.0018.0018.00 € 100 EURO
Голям - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
39.0037.0035.0033.0033.0033.00 € 250 EURO
Компактен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Opel Corsa
21.0015.0014.0014.0014.0013.50 € 100 EURO
Seat Leon
21.0015.0014.5014.5014.5014.50 € 120 EURO
Skoda FABIA
21.0015.0014.0014.0014.0013.50 € 100 EURO
Opel Corsa
automatic
21.0015.0014.5014.5014.5014.50 € 100 EURO
Renault Clio Grandtour
Combi
21.0015.0014.5014.5014.5014.50 € 120 EURO
Opel Corsa
21.0015.0014.0014.0014.0013.50 € 100 EURO
Opel Corsa
21.0015.0014.0014.0014.0013.50 € 100 EURO
Среден
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Renault Fluence
21.0015.0014.5014.5014.5014.50 € 120 EURO
Ford Focus
21.0015.0014.0012.5012.5012.00 € 100 EURO
Chevrolet Aveo
21.0015.0014.0014.0014.0013.50 € 100 EURO
FIAT TIPO
23.0018.0017.0016.5016.5016.50 € 200 EURO
Ford Focus
23.0018.0017.0016.5016.5016.50 € 150 EURO
Среден - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Ford Focus
21.0015.0014.5014.5014.5014.50 € 120 EURO
Opel Astra
21.0015.0014.0014.0014.0014.00 € 120 EURO
Opel Astra
21.0015.0014.0014.0014.0014.00 € 120 EURO
Голям
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
25.0023.0020.0017.0017.0016.00 € 200 EURO
Seat Altea XL
minivan
21.0015.0014.5014.5014.5014.50 € 120 EURO
Mercedes B-Class
automatic, minivan
25.0023.0020.0017.0017.0017.00 € 200 EURO
Ford Mondeo
21.0018.0016.0015.0015.0015.00 € 150 EURO
Икономичен
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Volkswagen Polo
20.0014.0013.0012.7012.5012.00 € 100 EURO
FIAT Punto
20.0014.0013.0012.7012.5012.00 € 100 EURO
Ford Fiesta
20.0014.0013.0012.7012.5012.00 € 100 EURO
Голям - комби
23-45-78-1415-2930+Депозит *
Mercedes E-Class
automatic
31.0029.0027.0026.0026.0026.00 € 250 EURO
* При получаване на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит,който гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ.

Нашите предимства

Най-добри цени за наем на автомобил в София
Без скрити такси, комисионни или данъци
Пълна застраховка
Неограничен пробег
24/7 връзка с наш представител
Удобна доставка/връщане до ваш адрес в София

Какво предлагаме

 • Разполагаме с богат асортимент от различен клас автомобили – Икономичен, Компактен, Стандартен, Автоматик
 • Предлагаме наем на кола както за дългосрочно, така и за краткосрочно ползване. Моля, имайте на предвид, че минималният период за наем на кола е 2 дни (48 часа), по повод максималния, е добре да се свъ
 • При нас можете да намерите идеалния автомобил за бизнес или семейно пътуване, за ползване в случай на специален повод като сватба, абитуриентски бал или корпоративно събитие.
Вижте още
0
ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
0
НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ
0
НАВЪРТЯНИ КИЛОМЕТРИ
0
НАПРАВЕНИ ЗАЯВКИ

Базовата цена включва:

 • 24 часов наем на автомобил
 • Винетка
 • Неограничен пробег на автомобилите
 • Допълнителен шофьор
 • Денонощна пътна помощ
 • Застраховка – Гражданска отговорност
 • Пълна техническа поддръжка на автомобилите
 • Подмяна на автомобила при техн.неизправност
 • Зимно оборудване
 • ДДС – 20%

Базовата цена не включва:

 • Гориво
 • Щети по гуми, джанти, интериор
 • Получаване/приемане на автомобил в извънработно време
 • Някои от допълнителните екстри и оборудване
 • Глоби при нарушение на законите за движение
 • Такса за пътуване в чужбина
НАМЕРЕТЕ СВОЯ ВЪПРОС ТУК

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НАЕМАТЕЛЯ?

- Навършени 21 години.

- Разполагате с валидно свидетелство за управление на МПС, както и допълнителен към него контролен талон.
Забележка: вместо талон, можете да предоставите като доказателство пред нашите служители и акт, на който крайният срок да не изтича непосредствено преди датата, заявена за връщане на наетия от нас автомобил.

- Имате минимален шофьорски стаж от 2 години

- Имате валиден документ за самоличност – освен лична карта, можете да предоставите и международен паспорт с посочен адрес на местоживеене.

ГОРИВОТО ВКЛЮЧЕНО ЛИ Е В ЦЕНАТА?

Нашите коли се предават с пълен или празен резервоар (зависи от сезона и избрания модел), като се връщат така както са получени. Моля, имайте на предвид, че ако автомобилът е предаден с пълен резервоар, но го върнете с непълен, разликата се доплаща по цената на горивото към момента на връщане.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е АВТОМОБИЛА ДА БЪДЕ ДОСТАВЕН ДО ХОТЕЛ ИЛИ АДРЕС?

Да, автомобилът може да бъде докаран до адрес/хотел, който вие посочите. Автомобилът се доставя безплатно в рамките на гр. София, ако го наемете за 5 или повече дни. За всички останали случай вижте цените за доставяне.

КАКВИ МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИЕМАТЕ?

При нас можете да платите в брой, с банкова карта или с биткойн.

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ ПРЕДЛАГАТЕ?

При нас можете да вземете и допълнително оборудване и екстри, за да бъде пътуването ви по-приятно и безгрижно. Предлагаме АВТОБОКСОВЕ, ДЕТСКИ СТОЛЧЕТА, GPS НАВИГАЦИЯ, СКИ/СНОУБОРДБАГАЖНИК, ВЕРИГИ ЗА СНЯГ.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА НАЕМА АВТОМОБИЛ С ШОФЬОР?

Ако имате нужда и от личен шофьор с перфектни професионални качества, дългогодишен опит и чисто досие на пътя, свържете се с нас, за да придвижим нещата за Вас по максимално изгоден за вас начин.

BestDeals RentaCar Екип

Александър
+359892476547
Вани
+359892476929
.