Bestdeals rent a car
За резервация и запитвания: +359 892 476 929 +359 892 476 929 bestdealsrentacar@gmail.com
bestdealsrentacar@gmail.com
Вижте Цени и Автомобили ТУК

Условия

ЦЕНА НА НАЕМА

Дневните наемни цени се базират на 24-часов наемен ден, започващ в момента на наема. Минималното таксуване е 48 часа, плюс пробег, ако е приложимо. В случай, че наемателят задържи превозното средство след наетата дата, наемателят ще бъде таксуван всеки час и / или част от час, надвишаващ датата на наема, докато превозното средство бъде върнато, по актуалната дневна тарифа. Таксите за пробег, ако е приложимо, ще бъдат броят на изминатите километри, който се определя от показанията на километража в началото и в края на наема. Наемната цена подлежи на увеличение, ако превозното средство бъде върнато 24 часа след планираното време за връщане. Закъснявания за връщане на автомобил след нашия 40-минутен гратисен период от часа за връщане упоменат в договора за наем могат да бъдат предмет на допълнителни такси за час и / или допълнителни дни, в допълнение към всички други такси за наем. Ако наемателят не спази условията, приложими в тарифата, включително географски ограничения за шофиране, може да се прилагат такси за пробег, такса за неразрешено излизане в чужбина, надбавка или други цени. Цената на Вашият наем е актуалната наемна цена към момента на резервацията, отбелязана в заявката за резервация и в потвърдената резервация. Всички актуализации на дневни наемни цени, не променят впоследствие наемната цена в потвърдената резервация.

В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

 • Безплатна доставка/получаване до Летище София Терминал 1 и Терминал 2*
 • Базово покритие ограничаващо отговорността на Наемателя – CDW+TP /Collision Damage Waiver + Theft Protection/
 • Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста”
 • Денонощна пътна помощ при техническа повреда на автомобила
 • Пътна такса (винетка)
 • Заместващ автомобил, в случай на техническа неизправност
 • ДДС 20%
*в работното време на нашия офис- Понеделник-Петък 9,00-18,00ч, Събота и Неделя 10,00-16,00ч

В ЦЕНАТА НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ:

 • Паркинг такси, летищни такси, такса за паркиране в синя/зелена зона при доставка на адрес;
 • Получаване/Връщане в извънработното време на офиса, важи и за доставки до Летище София
 • Такса „Извънработно време“ между 18.00ч- 24.00ч и 24.00ч-09.00ч, в размер на 15€/30 BGN. Работно време: Понеделник – Петък 09:00ч – 18:00ч, Събота и Неделя 10.00-16.00ч.
 • Доставка до вашия адрес в София- 15€ в едната посока, по желание;
 • Такса за пътуване в чужбина
 • Гориво
 • Допълнителни избираеми екстри и оборудване, доставки, еднопосочен наем;
 • Такса за почистване – 10€, 20€, 40€, индивидуална такса при прецедентни случай;
 • Административна такса – 10€, при неспазване на ограничението за скорост, при движение по пътищата; 
 • Глоби за неправилно шофиране и паркиране , санкции произтекли от неспазването на Договора за наем, Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, нарушения извън границите на РБългария;
 • Допълнителен пробег – 0,10€/км, при надвишаване на пробега, заложен в Договора за наем;

ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Автомобилът се предава почистен отвън и отвътре. Наемателят носи отговорност да го върне във вида, в който го е получил. В нашите цени не е включена Таксата за почистване. Ако нямате възможност да закарате автомобила на автомивка за външно и вътрешно почистване преди да го върнете, ще дължите такса “ Почистване“ – 10€, при обичайно замърсяване; Дължите такса за „Допълнително почистване“ – 20€ ако след Вашият наем  НАЕМОДАТЕЛЯТ вложи повече време от времето влагано при обичайно почистване; Такса  за „Допълнително почистване“ – 40€ се удържа при много замърсени автомобили; Забранено е пушенето и превозването на домашни любимци в нашите автомобили !

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ:

При нас можете да платите:
 • в брой
 • с банкова карта /кредитна или дебитна/
 • банков превод
Приемат се всички банкови карти брандирани с логото на  Visa и MasterCard; В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата,  с която е направено плащането в срок най-късно 72 часа преди началото на наема без начисления на такси.

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧА, ШОФЬОРСКА КНИЖКА

Автомобилите на BestDeals Rent a car могат да бъдат управлявани само от правоспособни водачи. Всички правоспособни шофьори трябва да отговарят на нашите възрастови изисквания, да имат валидна шофьорска книжка, да предоставят постоянен адрес, основна кредитна или дебитна карта на свое име, когато плащането е с нея. Никое друго лице не е упълномощено да управлява превозното средство. BestDeals Rent a car изисква да притежавате шофьорска книжка, издадена от държавата на пребиваване и валидна за целия период на наемане. СУМПС издадено от РБългария Шофьорските книжки издадени от РБългария трябва да бъдат представяни с контролен талон към тях.  Вместо талон, можете да предоставите акт, на който крайният срок да не изтича непосредствено преди датата, заявена за връщане на наетия от нас автомобил. Чуждестранна шофьорска книжка Чуждестранната шофьорска книжка трябва да е издадена от държавата на пребиваване на наемателя и допълнителния шофьор. Чуждестранната шофьорска книжка се приема само при престой в страната по-малък от шест месеца и срещу удостоверение на датата на влизане в страната /печат на паспорт или бордна карта/. Гражданите на страни извън ЕС трябва да представят международна шофьорска книжка (IDP) при наемане на автомобил. Ако свидетелството за управление на МСП е издадено от страна не подписала Виенската конвенция от 08.11.1968г, е необходимо да бъде представена международна шофьорска книжка (IDP) или оригиналното СУМПС и легализиран негов превод.

ВЪЗРАСТ, ШОФЬОРСКИ СТАЖ И НАЕМ НА АВТОМОБИЛ

Наемане на автомобил от 21-23 годишни BestDeals rent-a-car дава възможност и на млади шофьори да наемат автомобил за своето пътуване, ето какво ви е необходимо: ⦁ Навършени 21 години и минимален шофьорски стаж от 3 години; ⦁ Валидно свидетелство за управление на МПС; ⦁ Таксата „Млад шофьор” ще бъде приложена към дневната наемна цена, тя е в размер на 10€ / ден; ⦁ Гаранционен Депозит – двоен размер; Ако отговаряте на тези изисквания може да направите своя избор от автомобилите от Икономичен клас и Компактен клас; Наемане на автомобил от 68-75 годишни
 • За шофьори между 68 години до 75 години се прилага еднократна такса от 50€;
 • Гаранционен Депозит – двоен размер;
 • Изберете автомобил от Икономичен клас;

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР И ТАКСИ

Всеки допълнителен шофьор е длъжен да докаже своята правоспособност за управление на превозното средство. BestDeals Rent a car изисква всички допълнителни шофьори, да отговарят на нашите минимални изисквания за възраст, да имат валидна шофьорска книжка и да заплатят допълнителна такса за допълнителен шофьор ако такава се прилага. В договора може да бъде вписан само един допълнителен шофьор. Той може да бъде добавен по всяко време на наемният период, стига да са спазени останалите условия. Допълнителният шофьор трябва да присъства по време на наемането, за да подпише Договора за наем.

ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ

При получаването на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ задължително предоставя Гаранционен Депозит. Депозитът гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ и служи за обезщетяване на BestDeals Rent a car за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действието на договора, както и за покриване на допълнителни разходи възникнали в периода на наемане от НАЕМАТЕЛЯ. При връщането на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ при условията на коректно ползване и без щети и липси, както и спазени условия по Договора за наем, депозитът се възстановява в пълния му размер. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил, което и да е от своите задължения и отговорности по договора за наем, BestDeals Rent a car има право да задържи целия депозит или такава част от него, необходима за покриване на разходите по отстраняване на претърпените вреди, както и за обезщетение за пропуснатите ползи. Когато имуществената отговорност на Наемателя надхвърля размера на удържания Депозит, Наемателя остава отговорен в пълен размер за причинените вреди и пропуснати ползи. Стойността на депозита е различна в зависимост от наетия автомобил. Депозитът трябва да бъде предоставен чрез авторизация по банкова карта на името на Наемателя или Допълнителния шофьор, като тя трябва да бъде валидна за целия период на наема, чрез банков превод или в брой. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за възстановяване на Депозита поради причини касащи валидността на картата, изгубени/откраднати/преиздадени карти, ; При авторизиране на Депозита по Банкова карта, Наемателят декларира своето безусловно съгласие Наемодателя да изтегли суми надвишаващи Депозита в предвидените в Договора случай; В определени случай BestDeals Rent a car си запазва правото да изиска двоен или троен депозит, както и да изиска Гаранционен Депозит предоставен само чрез авторизация по банкова карта.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ДЕПОЗИТ

Гаранционният депозит се освобождава веднага след повторната инспекция при връщане на автомобила, ако автомобила е във вида, в който е нает, няма липси, щети и са спазени Общите условия по Договора за наем. Изключение правят депозитите на всички клиенти, които върнат непочистен автомобил без възможност за извършване на оглед, както и връщане на автомобила извън обичайните условия, пример – при повреда и др.;

АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО РЕЗЕРВАЦИЯ:

За всички предстоящи резервации на автомобили BestDeals Rent a car изисква да направите авансово плащане. Плащанията могат да бъдат в брой, по банков път, Western Union, MoneyGram, във всяка каса на Easy Pay; Заплащането на аванса Ви гарантира запазването на избрания автомобил. Минималният размер на авансовото плащане е 50€. Аванса не се възстановява при анулиране/неявяване на резервацията, поради причина различна от Ковид ;

ПОЛИТИКА ЗА ИЗЛИЗАНЕ В ЧУЖБИНА

С наш автомобил можете да осъществите желаното пътуване в чужбина. Разрешени за излизане са съседни на РБългария държави/Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Европейската част на Турция/. Минималният период за наемане е 7 дни. Прилага се еднократна такса „Пътуване в чужбина”- 50€/100 BGN при посещение на една от изброените страни, за всяка следваща се дължи такса от 40€/ 80 BGN; За държави извън гореизброените е необходимо да изпратите писмено запитване на нашия имейл като посочите възможно най-много детайли, касаещи пътуването. Ние ще ви изготвим индивидуална оферта. При индивидуални оферти за излизане в чужбина се дава цена за определен пробег, при надвишаване на уговорения пробег се заплаща допълнителна такса за всеки изминат километър. Наемателят няма право да напуска територията на РБългария с наетият автомобил без да е изрично упълномощен за това в отделно пълномощно. При нарушение се дължи обезщетение в размер на 500€. При иск от трети лица  срещу Наемодателя за периода на нерегламентирано излизане  извън границите на страната, Наемателя поема финансова отговорност за виновно причинените вреди.

ПРОБЕГ

Когато има приложим пробег, моля вижте на първа страница за разрешения дневен пробег; може да има различни ограничения при бензинови и дизелови автомобили; За всички автомобили важи максимален пробег от 3600км при наеми между 18 дни и 30 дни; При превишаване се доплаща по актуалният ценоразпис.

ПОЛИТИКА ЗА ГОРИВОТО

Нашите автомобили винаги се предоставят с пълен резервоар. Може да избирате между две опции за зареждане на автомобила: ПРЕДПЛАТЕНО ГОРИВО Дава Ви възможност за закупуване на горивото в резервоара и няма нужда да зареждате преди автомобила да бъде върнат. Купете горивото по време на наемането и можете да върнете на всяко ниво. Цената е конкурентна на местните цени на бензиностанциите. Не се възстановява неизползвано гориво. ПЪЛЕН-ПЪЛЕН Имате ангажимента да заредите с гориво преди връщането. Уверете се, че нивото на горивото е същото, с което сте започнали. Ще трябва да представите касова бележка от бензиностанция, която е в радиус от 10км от мястото за връщане. В противен случай ще имате такса за зареждане и доплащане на липсващо гориво на цена 4,00лв/л или 2€/л. Такса за зареждане – 10€

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЕКСТРИ:

 • Допълнителен шофьор:позволява се записване в договора за наем до един допълнителен шофьор безплатно;
 • Детски столчета -3€/ден, максимум 40€ и седалки: 2€/ден, максимум 30€;
 • GPS навигация: 4 евро/ден (максимум  40 евро за целия наем)
 • Вериги за сняг – безплатно
 • 4G мобилен WI-Fi интернет: 2.00 евро/ден
Устройството за 4G мобилен Wi-Fi интернет е ЗА ПОЛЗВАНЕ САМО В РАМКИТЕ НА СТРАНАТА, при всички други случай направете запитване на нашите телефони, цената ще е различна от упоменатото по горе.
 • Автобоксове – цена взависимост от наемния период. Моля виж в Цени
 • Ски /Сноуборд багажник – безплатно
 • Велобагажник –безплатно

ТАКСА „ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ“:

Ако автомобилът е нает или върнат в извънработно време се начисляват следните такси: – Такса „Извън работно време“ между 18.00ч-24.00ч и 24.00-09.00ч, в размер на 15€. Работно време: Понеделник – Петък 09:00ч – 18:00ч, Събота и Неделя 10.00-16.00ч. На официалните празници – Великден, Коледа (24.12, 25.12, 26.12), Нова Година (31.12, 01.01) таксите са както следва: 09:00-18:00 – 15 евро; 19:00-09:00 – 30 евро.

ЕДНОПОСОЧНИ НАЕМИ

Ако наетият автомобил бъде върнат в локация, различна от мястото на наемане е възможно начисляването на такса еднопосочен наем. Цената на таксата е 10€.

ОТГОВОРНОСТ, ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКИ

Отговорност на Наемателя при щета и кражба:
 • В наемната цена са включени застраховките, ограничаващи отговорността на наемателя при щета /CDW/ и при кражба /ТР/ до определена сума, наречена Excess или такса щета/кражба.
 • Размерът на таксата щета/кражба /Excess/ е размерът на Вашия Депозит.
SCDW+TP – Пълно покритие След като сте наели автомобил от нас Вие може да изберете да платите такса „ Освобождаване от отговорност “, която се отбелязва още като SCDW+TP, тя е доброволна. Тя Ви освобождава от отговорност само при представяне на протокол от Полицията /КАТ/. Връщане на всички документи и ключове на автомобила и не важи при управление на автомобила след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества или при неспазване на други Ваши задължения като Наемател, подробно описани в нашите Общи Условия. Тя Ви дава следните права:
 • При ПТП, щета, пожар или кражба депозитът ще Ви бъде възстановен в пълен размер
 • При ПТП, щета, пожар или кражба на територията на РБългария ще получите заместващ автомобил;
 • При ПТП, щета или пожар на територията на РБългария разходите за транспорт и пътна помощ на увредения автомобил ще бъдат заплатени от нас;
 • Няма да бъдете таксувани при щети на един детайл без деформация и нарушена цялост, за което не е необходимо да представяте документ от компетентен орган;
Застраховката не покрива щети по гуми, джанти, стъкла, ходова част и интериор. Интериорът на автомобила не е включен в никоя от посочените застраховки.

марка/модел

SCDW+TP*

Opel Corsa, Skoda Fabia

5€

Seat Leon, Renault Clio, Seat Altea XL, Ford Mondeo

6€

Citroen C3

7€

Renault Fluence, Ford Focus Combi, Opel Astra Combi, Chevrolet Aveo

5€

Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Fiat Punto, Ford Focus 2005

4€

Mercedes E 200, Mercedes B

8€

Mercedes E 220 combi, Mercedes B

10€

* Застраховка „Гражданска отговорност“ е включена в цената и условията на нейното покритие са според българското законодателството. Копие на документа за проверка се намира на разположение в автомобила.

ОТКАЗ И ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ:

Резервации могат да бъдат анулирани и променяни най-късно 72 часа преди началото на наема. За промени/анулации на резервации направени по-късно от 72 часа преди началото на наема, както и за неявяване за резервация, клиентът заплаща такса в размер на 15% от крайната цена наема, но не по-малка от наемната цена на автомобила за един наемен ден. Всички предплати при направата на резервация ще бъдат възстановени, ако не може да бъде предоставен алтернативен автомобил.

УДЪЛЖАВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ СЛЕД НАЧАЛОТО НА НАЕМА:

При желание на Наемателя да удължи резервацията си, е необходимо той да изпрати запитване по имейл или чрез телефонно обаждане до нашия офис минимум 48 часа преди изтичането на договора. Цената при удължаване на резервация се изчислява по актуален ценоразпис на база общ брой наемни дни. Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация възможно най-рано поради опасността от изчерпване на наличностите. ВАЖНО! След потвърждение от Наемодателя на възможността за удължаване на наема, Наемателят трябва да извърши плащане за допълнителните наемни дни, за да потвърди удължаването на договора. След извършване на плащането, необходимите документи ще бъдат налични в офиса на компанията, в който е бил предоставен автомобилът.