За резервация и запитвания: +359 892 476 929 +359 892 476 547

Условия

#SUPER МАРТ

Цени от 9€/ден при наем над 5 дена

#SUPER ЯНУАРИ & ФЕВРУАРИ

Цени от 9€/ден при наем над 30 ДНИ

ЦЕНА НА НАЕМА

Дневните наемни цени се базират на 24-часов наемен ден, започващ в момента на наема. Минималното таксуване е 48 часа, плюс пробег, ако е приложимо.

Таксите за пробег, ако е приложимо, ще бъдат броят на изминатите километри, който се определя от показанията на километража в началото и в края на наема записани в Договора за наем.

Наемната цена подлежи на увеличение, ако превозното средство бъде върнато 24 часа след планираното време за връщане.

Закъснения при връщане на автомобила след нашия 40-минутен гратисен период от часа за връщане отбелязан в Договора за наем ще да бъдат таксувани като цял наемен ден по актуалната тарифа за деня;

Ако наемателят не спази условията, приложими в тарифата, включително географски ограничения за шофиране, може да се прилагат такси за пробег, такса за неразрешено излизане в чужбина, надбавка или други цени.

Цената на Вашият наем е актуалната наемна цена към момента на резервацията, отбелязана в заявката за резервация и в потвърдената резервация. Всички актуализации на дневни наемни цени, не променят впоследствие наемната цена в потвърдената резервация.

В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

 • Безплатна доставка/получаване до Летище София Терминал 1 и Терминал 2*
 • Базово покритие ограничаващо отговорността на Наемателя – CDW+TP /Collision Damage Waiver + Theft Protection/
 • Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиста”
 • Денонощна пътна помощ при техническа повреда на автомобила
 • Пътна такса (винетка)
 • Заместващ автомобил, в случай на техническа неизправност
 • ДДС 20%

*в работното време на нашия офис- Понеделник-Петък 9,00-18,00ч, Събота и Неделя 10,00-16,00ч

В ЦЕНАТА НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ:

 • Паркинг такси, летищни такси, такса за паркиране в синя/зелена зона при доставка на адрес;
 • Получаване/Връщане в извънработното време на офиса, важи и за доставки до Летище София
 • Такса „Извънработно време“ между 18.00ч- 24.00ч и 24.00ч-09.00ч, в размер на 20 €/40 BGN. Работно време: Понеделник – Петък 09:00ч – 18:00ч, Събота и Неделя 10.00-16.00ч.
 • Такса „Извънработно време“ през официалните почивни дни по Коледните и Новогодишните празници през 2023г / 2024г между 18.00ч- 24.00ч и 24.00ч-09.00ч ще са в размер на 30 €/60 BGN. През декември 2023г официалните почивни дни са пет около Коледните празници – 23 декември (събота), 24 декември (Бъдни вечер, неделя), 25 декември (Коледа), 26 декември (Коледа) и 27 декември. И три за Новогодишните празници – 30 и 31 декември (Нова година), които се падат събота и неделя, а също и 1 януари 2024-та (Първият ден на новата година). 
 • Доставка до вашия адрес в София- 15€ в едната посока, по желание;
 • Такса за пътуване в чужбина
 • Гориво
 • Допълнителни избираеми екстри и оборудване, доставки, еднопосочен наем;
 • Такса за почистване – 10€, 20€, 40€, индивидуална такса при прецедентни случай;
 • Административна такса – административна такса от 20€, при връчен електронен фиш серия К или Глоба с фиш се удържа от водача, таксата е административна и служи за обезщетяване на фирмата, за създаване на допълнителна работа по обработка на документите; Наемодателят ще бъде информиран писмено с представени документи и фактура, посочващи причината за удържаната такса;
 • Глоби за неправилно шофиране и паркиране , санкции произтекли от неспазването на Договора за наем, Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, нарушения извън границите на РБългария;

Допълнителен пробег – 0,10€/км, при надвишаване на пробега, заложен в Договора за наем;

 • Всички цени, касаещи такси и доставки от изброените по горе, са с вкл.ДДС;

ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Автомобилът се предава почистен отвън и отвътре.

Наемателят носи отговорност да го върне във вида, в който го е получил.

В нашите цени не е включена Таксата за почистване.

Ако нямате възможност да закарате автомобила на автомивка за външно и вътрешно почистване преди да го върнете, ще дължите такса “ Почистване“ – 10€, при

обичайно замърсяване;

Дължите такса за „Допълнително почистване“ – 20€ ако след Вашият наем  НАЕМОДАТЕЛЯТ вложи повече време от времето влагано при обичайно почистване;

Такса  за „Допълнително почистване“ – 40€ се удържа при много замърсени автомобили;

Забранено е пушенето и превозването на домашни любимци в нашите автомобили !

clean car
dirty car
very dirty car

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ И ДЕПОЗИТ:

При нас можете да платите:

 • в брой
 • с банкова карта /кредитна или дебитна/
 • банков превод

Приемат се САМО банкови карти брандирани с логото на  VISA и MasterCard; картата трябва да бъде валидна за целият период на наема.

Граждани на страни извън Европейски съюз оставят Депозит само по карта.

Наемателят се съгласява депозираната сума от кредитна/дебитна карта издадена на негово име, предоставена в началото на наема, да служи като обезщетение за покриването на гориво, такси, глоби и други непредвидени разходи. Същото важи и за депозираната сума в брой. При авторизиране на Депозита по банкова карта, той декларира своето безусловно съгласие Наемодателя да изтегли суми надвишаващи Депозита в предвидени в Договора за наем случаи.

За покриване на щети, загубени ключове и във всички случаи, когато имуществената отговорност на Наемателя надхвърля размера на удържания Депозит, Наемателят остава отговорен в пълен размер за причинените вреди и пропуснати ползи. Окончателната декларация на компанията, съдържаща стойностната оценка на щетите ще бъде издадена възможно най – скоро след проверка на превозното средство.

1/ Депозит по кредитна карта- по време на взимането на автомобила, Наемателят оставя депозит, чиято сума зависи от категорията на автомобила, тази сума е възстановяема до 20 работни дни, ако колата се върне без нови забележки, във вида, в който е наета, няма липси, щети и са спазени Общите условия по Договора за наем.

2/ Депозит в брой/дебитна карта- може да бъде оставен само в случай на закупено пълно покритие SCDW. Депозита в брой е в двоен размер. За някои автомобили няма възможност за оставяне на депозит в брой.

Депозитите на всички клиенти, които върнат непочистен автомобил без възможност за извършване на оглед, както и при връщане на автомобила извън обичайните условия /при повреда, невъзможност за оглед поради лоши метереологични условия и др./ се възстановяват в следващите дни по банков път, по сметка предоставена от Наемателя;

В случай, че плащането е направено с банкова карта и по вина на компанията наемът не се е състоял възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата,  с която е направено плащането в срок най-късно 72 часа преди началото на наема без начисления на такси.

НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за възстановяване на Депозита поради причини касаещи валидността на картата, изгубени, откраднати, преиздадени карти.

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧА, ШОФЬОРСКА КНИЖКА

Автомобилите на BestDeals Rent a car могат да бъдат управлявани само от правоспособни водачи. Всички правоспособни шофьори трябва да отговарят на нашите възрастови изисквания, да имат валидна шофьорска книжка, да предоставят постоянен адрес, основна кредитна или дебитна карта на свое име, когато плащането е с нея.

Никое друго лице не е упълномощено да управлява превозното средство!

BestDeals Rent a car изисква да притежавате шофьорска книжка, издадена от държавата на пребиваване и валидна за целия период на наемане.

Повредени или счупени шофьорски книжки, лични карти, паспорти не се приемат и резервацията може да бъде отказана.

СУМПС издадено от Република България

Шофьорските книжки издадени от РБългария трябва да бъдат представяни с контролен талон към тях.

Чуждестранна шофьорска книжка

Чуждестранната шофьорска книжка трябва да е издадена от държавата на пребиваване на наемателя и допълнителния шофьор.

Чуждестранната шофьорска книжка се приема само при престой в страната по-малък от шест месеца и срещу удостоверение на датата на влизане в страната /печат на паспорт или бордна карта/.
Гражданите на страни извън ЕС трябва да представят международна шофьорска книжка (IDP) при наемане на автомобил.

Ако свидетелството за управление на МСП е издадено от страна не подписала Виенската конвенция от 08.11.1968г, е необходимо да бъде представена международна шофьорска книжка (IDP) или оригиналното СУМПС и легализиран негов превод.

ВЪЗРАСТ, ШОФЬОРСКИ СТАЖ

За да наемете автомобил е необходимо да имате:

1/ Навършени 28 години и минимален шофьорски стаж от 5 години;

2/ Наемане на автомобил от 68-75 годишни:

 • За шофьори между 68 години до 75 години се прилага еднократна такса от 50€;
 • Задължително закупуване на пълно покритие- SCDW
 • Гаранционен Депозит в двоен размер;
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР И ТАКСИ

Всеки допълнителен шофьор е длъжен да докаже своята правоспособност за управление на превозното средство. BestDeals Rent a car изисква всички допълнителни шофьори, да отговарят на нашите изисквания за възраст, да имат валидна шофьорска книжка и да заплатят допълнителна такса за допълнителен шофьор ако такава се прилага.

В договора може да бъде вписан само един допълнителен шофьор. Той може да бъде добавен по всяко време на наемният период, стига да са спазени останалите условия.

Допълнителният шофьор трябва да присъства по време на наемането, за да подпише Договора за наем.

АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО РЕЗЕРВАЦИЯ:

За всички предстоящи резервации на автомобили BestDeals Rent a car изисква да направите авансово плащане. Плащанията могат да бъдат в брой, по банков път, Western Union, MoneyGram, във всяка каса на Easy Pay, с банкова карта;

Заплащането на аванса Ви гарантира запазването на избрания автомобил.

Минималният размер на авансовото плащане е 50€.

Авансът НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА при анулиране/неявяване на резервацията, поради причина различна от Ковид!

ИЗЛИЗАНЕ В ЧУЖБИНА

С наш автомобил можете да осъществите желаното пътуване в чужбина. Разрешени за излизане са съседни на България държави /Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Европейската част на Турция/:

1/ Минималният период на наем при пътуване в чужбина е 7 дни;

2/ Наемателят е задължен да предостави информация за страната, до която желае да пътува най-малко 3 дни предварително;

3/ Прилага се еднократна такса „Пътуване в чужбина”- 60€/120 BGN при посещение на една от изброените страни, за всяка следваща се дължи такса от 50€/ 100 BGN;

4/ При пътуване в чужбина гаранционният депозит е в двоен размер;

5/ Задължително се закупува пълно покритие – SCDW;

За държави извън гореизброените е необходимо да изпратите писмено запитване на нашия имейл като посочите възможно най-много детайли, касаещи пътуването. Ние ще ви изготвим индивидуална оферта. При индивидуални оферти за излизане в чужбина се дава цена за определен пробег, при надвишаване на уговорения пробег се заплаща допълнителна такса за всеки изминат километър.

Излизане в чужбина е възможно само и единствено с изричното писмено разрешение на Наемодателя. Всеки опит за напускане на територията на страната без разрешение ще бъде разглеждано като нарушение на Договора за наем! При нарушение се дължи обезщетение в размер на 500€!

При иск от трети лица  срещу Наемодателя за периода на нерегламентирано излизане  извън границите на страната, Наемателя поема финансова отговорност за виновно причинените вреди.

6/ 4G ИНТЕРНЕТ Е ЗАБРАНЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА!

В СЛУЧАИ НА ТАКОВА ИЗПОЛЗВАНЕ, НАЕМАТЕЛЯТ ЗАПЛАЩА ЦЯЛАТА СУМА НА ИЗПОЛЗВАНА УСЛУГА, КАКТО И ГЛОБА + 100€!

Какво да направим при ПТП в чужбина-тук

ПРОБЕГ

Когато има приложим пробег, моля вижте на първа страница на Договора за наем за разрешения дневен пробег; може да има различни ограничения при бензинови и дизелови автомобили;

За всички автомобили важи максимален пробег от 3600км при наеми с продължителност между 18 дни и 30 дни, т.е. 120км/ден включени в цената;

При превишаване се доплаща по актуалният ценоразпис.

ГОРИВО

Нашите автомобили винаги се предоставят с пълен резервоар.

Може да избирате между две опции за зареждане на автомобила:

ПРЕДПЛАТЕНО ГОРИВО

Дава Ви възможност за закупуване на горивото в резервоара и няма нужда да зареждате преди автомобила да бъде върнат.

Купете горивото по време на наемането и можете да върнете на всяко ниво. Цената е конкурентна на местните цени на бензиностанциите.

Не се възстановява неизползвано гориво.

ПЪЛЕН-ПЪЛЕН

Имате ангажимента да заредите с гориво преди връщането. Уверете се, че нивото на горивото в резервоара е догоре.

Ще трябва да представите касова бележка от последното зареждане от бензиностанцията, на която сте заредили.

Автомобилът трябва да бъде зареден в гр. София и най-много 13 км от мястото на връщане.

1/ В случай, че автомобилът не е върнат с пълен резервоар, клиента ще бъде таксуват с глоба от 10€ и 2€ за всеки литър гориво, необходим за напълване на резервоара;

2/ Ако автомобилът е напълнен с неправилно гориво от Наемателя, той е отговорен в пълен размер за причинените вреди.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЕКСТРИ:
 • Допълнителен шофьор:позволява се записване в договора за наем до един допълнителен шофьор безплатно;
 • Детски столчета
 • Вериги за сняг – закупуват се отделно;
 • 4G мобилен WI-Fi интернет

Устройството за 4G мобилен Wi-Fi интернет е ЗА ПОЛЗВАНЕ САМО В РАМКИТЕ НА СТРАНАТА, при всички други случай направете запитване на нашите телефони, цената ще е различна от упоменатото по горе.

 • Автобоксове – по запитване;
 • Ски /Сноуборд багажник – по запитване;
 • Велобагажник – по запитване;
CHECK OUT/IN:

Взимането/Връщането на автомобила е безплатно в работното време на офиса;

Извън тези часове за локация офис и Летище София се начисляват следните такси:
1/ Такса „Извънработно време“ между 18.00ч-24.00ч и 24.00-09.00ч, в размер на 15€ /30 лв/.

Работно време: Понеделник – Петък 09:00ч – 18:00ч, Събота и Неделя 10.00-16.00ч.

На официалните празници – Великден, Коледа (24.12, 25.12, 26.12), Нова Година (31.12, 01.01) таксите са както следва:
09:00-18:00 – 15 €;
19:00-09:00 – 30 €.

Наемателят е напълно отговорен за цената на ремонта на всякакви щети установени по автомобила, които не са ясно отбелязани при в Приемно-предавателния протокол към Договора за наем. Представител на BestDeals Rent a car може да установи щетите със закъснение, но не по-късно от 48 часа от връщането на автомобила. Наемателят се съгласява да бъде таксуван за щети по автомобила, установени не по-късно от 48 часа след връщането на колата. Окончателната декларация на компанията, съдържаща стойностната оценка на щетите ще бъде издадена възможно най – скоро след проверка на превозното средство.

ЕДНОПОСОЧНИ НАЕМИ / ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛА

1/ Такса за ЕДНОПОСОЧЕН НАЕМ се прилага, когато:

Наетият автомобил бъде върнат в локация, различна от мястото на наемане с предварително вписване на това в Договора за наем. 

В случай на връщане в различна локация от локацията на наемане /различен офис или град/ се начислява такса еднопосочен наем.

За локации в гр.София таксата е 10€.

За връщане в други градове в страната, се дава индивидуална цена.

Не е възможно връщане на автомобила в друга държава.

Компанията си запазва правото да откаже еднопосочно връщане.

2/ ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛА – компанията доставя автомобили до адрес на клиента само и единствено в гр. София; таксата за доставка до адрес е 30лв /15€ в едната посока; 

НЕЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗАКЪСНЯВАНЕ ЗА ВЗИМАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Във всички случаи на неявяване без предварително предпреждение, резервацията се отменя от графика на автомобила. ”Неявяване” са всички случаи, когато Наемателят:

•иска да отмени резервацията, но не е информирал компанията преди нейното началото;

•е възпрепятстван да вземе колата в уговореното време и не е уведомил компанията; изключения правят клиенти, които са заявили пристигане със самолетен полет и са предоставили неговия номер, и когато закъснението или неявяването се дължи на закъсняване/ отмяна на полета;

•не успее да предостави валидни документи, изисквани при взимане на автомобила;

•няма налични средства, за да заплати пълната сума по резервацията и/или не може да остави депозит за колата, според условията или класа. Компанията пази автомобила само до 1 час ако Наемателят не е предупредил за по- голямо закъснение предварително.

Всички предплати при направата на резервация ще бъдат възстановени, ако не може да бъде предоставен алтернативен автомобил.

УДЪЛЖАВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ СЛЕД НАЧАЛОТО НА НАЕМА:

1/ При желание на Наемателя да удължи резервацията си, е необходимо той да изпрати запитване по имейл или чрез телефонно обаждане до нашия офис минимум 48 часа преди изтичането на договора. Цената при удължаване на резервация се изчислява по актуален ценоразпис на база общ брой наемни дни.

2/ При удължаване на наема на автомобили шофирани извън границите на страната се прилага отново еднократна такса „Излизане в Чужбина“;

Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация възможно най-рано поради опасността от изчерпване на наличностите.

ВАЖНО! След потвърждение от Наемодателя на възможността за удължаване на наема, Наемателят трябва да извърши плащане за допълнителните наемни дни, за да потвърди удължаването на договора. След извършване на плащането, необходимите документи ще бъдат налични в офиса на компанията, в който е бил предоставен автомобилът.

3/ Наеметелят няма право да шофира автомобила под наем с изтекъл, неподновен или неплатен Договор за наем. Във всеки такъв случай компанията си запазва правото да обяви автомобилът за откраднат от Наемателя и да търси своите права, използвайки всички правни средства за възстановяване на разходите, вкл. пазарната цена на превозното средство, заедно с пропуснати ползи!

4/ Компанията си запазва правото да откаже заявка за удължаване на наем.

ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Забранено е неспазването на срока за връщане на автомобила!

Всеки Наемател разполага с 40 – минутен гратисен период. С предварително предупреждение и разрешение на компанията се приемат закъснения до 2 часа без допълнително таксуване.

В случай на закъснение за връщане на автомобила  Наемателят трябва да плати неустойка в размер на:

 • от 2 до 6 часа закъснение – стойността на един наемен ден;
 • от 6 часа до 12- стойността на два наемни дни;
 • при закъснение БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ над 12 часа, компанията си запазва правото да наложи глоба от 100€ на ден + наемната цена на ден.

Наемната цена е според актуалния ценоразпис за деня;

ОТГОВОРНОСТ, ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВКИ

Отговорност на Наемателя при щета и кражба:

 • В наемната цена са включени застраховките, ограничаващи отговорността на наемателя при щета /CDW/ и при кражба /ТР/ до определена сума, наречена Excess или такса щета/кражба.
 • Размерът на таксата щета/кражба /Excess/ е размерът на Вашия Депозит.

SCDW+TP – Пълно покритие

След като сте наели автомобил от нас Вие може да изберете да платите такса „ Освобождаване от отговорност “, която се отбелязва още като SCDW+TP, тя е доброволна. Тя Ви освобождава от отговорност само при представяне на протокол от Полицията /КАТ/.

Връщане на всички документи и ключове на автомобила и не важи при управление на автомобила след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества или при неспазване на други Ваши задължения като Наемател, подробно описани в нашите Общи Условия. Тя Ви дава следните права:

 • При ПТП, щета, пожар или кражба депозитът ще Ви бъде възстановен в пълен размер
 • При ПТП, щета, пожар или кражба на територията на РБългария ще получите заместващ автомобил;
 • При ПТП, щета или пожар на територията на РБългария разходите за транспорт и пътна помощ на увредения автомобил ще бъдат заплатени от нас;
 • Няма да бъдете таксувани при щети на един детайл без деформация и нарушена цялост, за което не е необходимо да представяте документ от компетентен орган;

Застраховката не покрива щети по гуми, джанти, стъкла, ходова част, интериор, светлини. Интериорът на автомобила не е включен в никоя от посочените застраховки.

* Застраховка „Гражданска отговорност“ е включена в цената и условията на нейното покритие са според българското законодателството. Копие на документа за проверка се намира на разположение в автомобила.

Ние от BestDeals Rent a car ценим и поощряваме отговорното шофиране и спазването на Закона за движение по пътищата, както и Правилника за неговото прилагане. Призоваваме към повече толерантност на пътя и спазване на ограниченията на скоростта; Тръгвайте на път отпочинали и не сядайте зад волана употребили алкохол и забранени вещества;

Всякакво неспазване на изискванията на ЗДвП и Правилника за неговото прилагане анулира закупеното от вас пълно покритие и вие сте отговорен в пълен размер за причинените щети и пропуснати ползи; При ПТП или щета по вина на Наемателя, както и в случай на „неустановена вина“ и „взаимна вина“ Наемателят е отговорен в пълен размер за претърпените вреди и пропуснати ползи изчислени съобразно нашата тарифа;

РЕСТРИКЦИИ, ГЛОБИ, САНКЦИИ

1/ Строго забранено е пушенето в автомобилите! При неспазване се удържа целият депозит.

2/ Забранено е превозването на животни! При неспазване се удържа целият депозит.

3/ Забранено е използването на автомобила за теглене на друго превозно средство! При неспазване се удържа целият депозит.

4/ Забранено е шофирането по пътища без трайна настилка, горски пътища, off-road и др. При неспазване се удържа целият депозит.

5/ Забранено е шофирането на наетия автомобил от лица невписани в договора за наем. При неспазване се удържа целият депозит.

6/ Забранено е използването на автомобила за незаконни дейности! 

7/ Ограничения за шофиране:

 7.1/ Шофирането е разрешено без ограничения на територията на страната, в която сте наели автомобила. Всяко шофиране извън района е забранено без писмено разрешение. В случай на нарушение на това правило, Наемателят носи пълна отговорност за всички разходи в случай на повреда на автомобила; се налага глоба от 500,00 EUR.

ГЛОБИ

Наемателят е изцяло отговорен за всички глоби за трафик и паркиране, получени по време на наема, както и за всяко друго нарушение на закона и последствията от него.

Ако глобите, описани по горе, са платени от BestDeals Rent a car, наемателят ще бъде таксуван с пълния размер на неустойката и такса за обработка -20,00 EUR, с вкл.ДДС;

При поискване от Наемателя, BestDeals Rent a car ще му/ѝ предостави копие от всяко съобщение за нарушение, което произтича от неговото/нейното използване на Превозното средство и е платено от BestDeals Rent a car.

В случай на изгубени документи на автомобила, наемателят ще бъде таксуван с 250,00 EUR плюс 50,00 EUR на ден, когато автомобилът не може да се използва; максимум 500,00 EUR.

В случай на изгубени ключове от автомобила, наемателят ще бъде таксуван с 250,00 EUR плюс 50,00 EUR на ден, когато автомобилът не може да се използва; максимум 500,00 EUR.

Ако компанията за отдаване под наем получи искане от полицията относно подробностите на шофьора, наемателят ще бъде таксуван за всяко искане 20,00 EUR без допълнително известие

Административни такси

Административна такса от 100€ е дължима във всички случаи на ПТП, независимо от вината.

Посочените стойности не покриват разходите за отстраняване на щети по интериора на автомобила, тапицерия, табло, седалки и др. При наличие на щети по интериора, те се заплащат след оценка от официален сервиз, плюс административна такса.

ЩЕТИ

Наемателят е изцяло отговорен за ремонтните разходи за всякакви щети, открити по автомобила, които не са ясно обозначени в Договора за наем.

За щети по каросерията на автомобила, при липса на включено Пълно покритие SCDW Наемателят се таксува минимум 200 BGN на детайл плюс ДДС и при условие че щетата не представлява деформация на детайла, липса, скъсване, счупване, пропукване, във всички останали случаи размера на щетата се определя в доверен сервиз.

Collision and Damage waiver (CDW)

Всеки автомобил
Наемателят ще бъде държан отговорен за всякакви щети по автомобила, включително гуми и дискове, дори ако той не е лично отговорен за инцидента. В случай на пълна загуба на автомобил отговорността на наемателя зависи от групата автомобили; повече информация можете да намерите в договора за наем. CDW не покрива щети по интериор и интериорни аксесоари и не покрива пукнатини по предното стъкло.

Наемателят ще носи отговорност за пълната сума на разходите за ремонт/пълната стойност на превозното средство в случай на пълна загуба на превозното средство, ако щетата е причинена от акт на небрежност, причинена под въздействието на алкохол или други наркотични вещества или застрахователна компания, класифицира злополука като не – застрахователен случай /сериозно нарушение на правилата за движение/.

Наемателят е длъжен да заплати пълната сума на разходите за ремонт на наетото превозно средство, в случай че злополуката или значителната повреда не е била надлежно докладвана на полицията и BestDeals Rent a car плюс 20 EUR на ден за всеки ден, когато автомобилът е спрян от движение.

Super Collision and Damage Waiver (SCDW):

С приемането и плащането на допълнителна такса на ден отговорността на Наемателя за щети отпада. Всяка група автомобили има специфични SCDW такси. Моля, потърсете на нашата страница за резервации подробна информация. SCDW не покрива щети на интериорни аксесоари, нито покрива случаи на небрежност, причинени под въздействието на алкохол или други упойващи вещества. Също така не освобождава от отговорност в случай на кражба на превозното средство.

Theft Protection (TP):

Всяка група автомобили има специфична сума на excess. Моля, потърсете на нашата страница за резервации подробна информация. В случай на кражба на ключове, дистанционно управление и/или регистрационен талон с автомобила, Наемателят носи отговорност за автомобила до пълната му стойност.

Техническа повреда:

В случай, че даден автомобил страда от техническа неизправност или повреда, която се дължи на неправилна употреба, небрежност или друга причина, причинена от Наемателя на автомобила, той носи пълната отговорност за преките и потенциалните непреки разходи за ремонт.

Подаване и обработване на жалби

Ако иматe проблеми по време на пътуването си, които не могат да бъдат разрешени на място от представител на BestDeals rent a car, трябва да ни уведомите писмено през контактната форма на сайта.

Моля, уверете се, че сте написали всички подробности за съответния случай, за да можем да предприемем подходящи мерки, за да разрешим този проблем възможно най-скоро.

Всички жалби, изпратени през контактната форма на сайта след края на пътуването, ще бъдат разгледани, но ние предварително се извиняваме, че в този по-късен етап не можем да променим вече случилата се ситуация, което би направило Вашата почивка по-приятна.